MILLA RATIA

ARVONLUONTIA DIGITALISAATIOLLA

WEBINAARIN TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä

Milla Ratia  
Myöhemmin tässä selosteessa Toimija 

 

Rekisteritiedoista vastaava henkilö

Milla Ratia  
info@millaratia.com 

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittely

Osallistujista kerätään tarvittavat henkilötiedot webinaarin järjestämiseksi sekä webinaarista tiedottamiseksi. Keräämme käyttäjästä vain käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

– Webinaarista kertominen ja tiedottaminen 

– Webinaarin osallistumislinkin ja kalenterikutsun lähettäminen  

– Webinaarin palautteen kerääminen 

– Webinaarin jälkiviestintä 

– Vastaavien tapahtumien markkinointi  

 

Tietolähteet ja tietosisältö

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat osallistujan ilmoittamat tiedot. Tiedot kerätään ilmoittautumisen yhteydessä erillisellä ilmoittautumislomakkeella.  

Ilmoittautuneilta kerätään seuraavat tiedot: 

– Nimi 

– Sähköpostiosoite 

– Organisaatio ja asema 

– Ilmoittautujaa kiinnostavat teemat  

 

Webinaarin tallentaminen

Webinaariin osallistutaan yleisen linkin välityksellä. Webinaarit pidetään Microsoft Teams –alustalla tai muulla vastaavalla alustalla. 

Webinaari ja siihen liittyvä chat-keskustelu tallennetaan. Videotallenteet voidaan myöhemmin julkaista. Kun kokouksen tallennus aloitetaan, käytetty alusta näyttää ilmoituksen kaikille osallistujille. 

 

Tietojen luovutukset

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.  Tietoja voidaan luovuttaa Toimijan yhteistyökumppaneille.  Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään, kunnes webinaariin liittyvät toimenpiteet on toteutettu (esim. webinaarin jälkiviestintä).  

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:  

  • Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.  
  • Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.  
  • Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.  
  • Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.  
  • Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Toimijan oikeutetun edun perusteella.  
  • Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.  
  • Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla: 

OTA YHTEYTTÄ

Miten voimme olla avuksi? 

 

Ole yhteydessä vierailijaluentojen, yksityisseminaarien, haastattelujen tai muiden innostavien yhteistyömuotojen osalta!  

Asiaasi edistää Emma, joka toimii Milla Ratian oikeana kätenä. info(a)millaratia.com